Preces iegādāšanās noteikumi

Pirms iepirkties mūsu internetveikalā, lūdzam iepazīties un piekrist zemāk pievienotajiem interneta veikala www.autodraugiem.lv piedāvāto preču iegādes noteikumiem.

 

1. Pasūtījums

Veicot pirkumu interneta veikalā www.autodraugiem.lv Pircējs ar Pārdevēju noslēdz distances pirkšanas un pārdošanas līgumu. Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tajā brīdī, kad Pircējs katalogā ir izvēlējies preci, noformējis iepirkumu grozu, apstiprinājis savu piekrišanu šiem Noteikumiem un nospiedis pogu „Apstiprināt pasūtījumu!”.

1.1. Preču katalogā izvēlieties produktu, kuru vēlaties iegādāties.

1.2. Kad produkts izvēlēts, tad tas jāpievieno iepirkumu grozam – nospiediet pogu "Pievienot grozam" pie preces apraksta labajā pusē. Pie produkta apraksta var tikt norādītas vairākas cenas, jo konkrētais produkts atrodas vairāk nekā vienā piegādātāja noliktavā. Pievērsiet uzmanību, ka pasūtot preces no dažādām noliktavām var atšķirties preces piegādes laiks. Konkrētās preces piegādes laika termiņš līdz birojam ir norādīts pie smilšu pulksteņa ikonas preces aprakstā. Kad tas izdarīts, prece tiek ievietota iepirkumu grozā, par ko liecina preču daudzuma izmaiņas iepirkumu groza piktogrammā mājas lapas augšējā labajā stūrī.

1.3. Preces iegādāties var, izvēloties auto marku, modeli, motoru un izvēloties preces no konkrētām grupām vai sākuma ekrānā meklētaja lodziņā ierakstot detaļas numuru un uzklikšķinot uz pogas"Meklēt pēc detaļas numura". Turpinājumā, ja vēlaties noformēt pasūtījumu par produktiem, kas jau ir Jūsu iepirkumu grozā, spiediet uz pogas"Iepirkumu grozs" mājas lapas labajā augšējā stūrī.

1.4. Sadaļā "Iepirkumu grozs" Jūs varat apskatīt grozam pievienotās preces attēlu, ja tāds ir sistēmā, tās nosaukumu,detaļas numuru,pieejamību, daudzumu un cenu. Ir iespējams izmainīt konkrētas preces daudzumu pasūtījumā, noklikšķinot uz +/- pogas. Iepirkumu grozā var veikt arī preces izdzēšanu, noklikšķinot uz miskastes ikoniņas. Lai pasūtītu rezerves daļas,ir jāklikšķina uz pogas "Turpināt pasūtījumu". Lai pasūtītu preces, ir jāizveido savs profils, ja jums jau ir izveidots savs profils, jaspiež uz pogas "Ienākt". Profila izveidošana ir nepieciešama,lai būtu iespējams adekvāti noformēt ar preces pasūtījumu saistītās formalitātes, kā arī noformēt preces piegādi uz precīzu klienta norādītu adresi.

1.5. Pēc pasūtījuma noformēšanas, uz Jūsu reģistrēto e-pasta adresi tiek nosūtīta vēstule ar informāciju par Jūsu pasūtītajām precēm. Ja pasūtījuma apmaksas forma ir izvēlēta ar bankas pārskaitījumu, uz epastu tiek nosūtīts arī priekšapmaksas rēķins. Par tālāko pasūtījuma izpildes norisi jūs tiksiet informēts e-pastā.

1.6. Kad mūsu kontā būs saņemta Jūsu veiktā priekšapmaksa par pasūtītajām precēm, Jūs saņemsiet apstiprinājumu par maksājuma saņemšanu un pasūtījuma tālāku apstrādi. Jūsu pasūtītās preces tiks nosūtītas ar norādīto piegādes veidu vai nu uz norādīto piegādes adresi, vai arī uz pakomātu 1-2 darba dienu laikā.

2. Izpildes kārtība

2.1 Kopējais pasūtījuma izpildes termiņš tiek skaitīts darba dienās un tas ir ilgākais termiņš, kurā tiek piegādāta kāda no Pasūtījumā ietvertajām preču pozīcijām. Mājas lapā www.autodraugiem.lv norādītie piegādes termiņi ir spēkā, ja Prece ir uz vietas rezerves daļu izgatavotāju noliktavās Pasūtījuma uzsākšanas brīdī. Norādītais piegādes termiņš norāda piegādes laiku līdz Pārdevēja veikalam Rīgā. Ja pasūtījums tiek noformēts, izvēloties piegādi uz pakomātu vai uz konkrētu adresi, pasūtījuma piegādes termiņš var būt ilgāks.

2.2. Noformējot Pasūtījumu, Pircējs apstiprina iegādes nosacījumus katrai atsevišķajai Preces pozīcijai (piegādes termiņš, cena).

2.3 Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu. Gadījumā, ja Pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar noteikumiem.

2.4 Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām. Gadījumā, ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja birojā un saņemt Preci.

2.5 Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

3. Atteikuma tiesības un kārtība

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, pirms klients ir saņēmis šo preci, bet pie nosacījuma, ka e-veikalam www.autodraugiem.lv tiek atlīdzināti izdevumi, ja tādi radušies pasūtījuma izpildes laikā. Tie būtu transporta izdevumi, kas ir katrai precei/preču kopumam individuāli un atkarīgi no preces iepakojuma gabarītizmēriem un svara.

Pircējam ir tiesības pirms Preces saņemšanas atteikties no Pasūtījuma pie nosacījuma, ka Pārdevējam tiek atlīdzināti izdevumi, ja tādi radušies, veicot Pasūtījuma izpildi.

3.1. Atteikuma tiesību realizēšana:

3.1.1 Pēc nopirktās Preces saņemšanas Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, un atgriezt Preci, nenorādot Preces atgriešanas iemeslu, aizpildot atteikuma veidlapu un nogādājot to kopā ar Preci uz Pārdevēja biroju. Ja kopš Preces saņemšanas ir pagājušas vairāk kā 14 kalendārās dienas, par atteikuma tiesībām un preces atgriešanas nosacījumiem ir jāvienojas ar SIA AUTODAĻAS 24, zvanot uz mājas lapā norādīto tālruņa numuru, vai rakstot uz e-pasta adresi info@autodraugiem.lv.

3.1.2. Izmantojot atteikuma tiesības un piesakot Preces atgriešanu, Pircējam Prece ir jānogādā atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, kas tiek skaitītas no preces saņemšanas brīža. Pēc šī termiņa Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preci atpakaļ.

3.1.3. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pircējs sedz visus izdevumus pilnā apmērā, kas ir saistīti ar Preces nosūtīšanu/nogādāšanu atpakaļ ražotājam, ja Prece ir Pasūtīta no ražotāja noliktavas speciāli Pircējam.

3.1.4. Atteikuma tiesību realizācija ir piemērojama tikai Fiziskajām personām.

 

 

4. Tiesības un pienākumi

Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevēja tiesības

4.1.1. Neuzsākt pasūtījuma izpildi gadījumā, ja nav saņemta noteiktā priekšapmaksa par Pircēja pasūtīto preci.

4.1.2. Anulēt pasūtījumu, ja uz preces piegādes brīdi Pircējs nav apmaksājis visu pasūtījuma summu. Izņēmums ir tikai gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

4.1.3. Vienpusējā kārtā pārtraukt līguma darbību un realizēt preci trešajām personām, ja prece no Pircēja puses netiek pieprasīta 7 kalendāro dienu laikā, skaitot no Pircēja informēšanas dienas par preces pienākšanu Pārdevēja birojā. Pircējs šajā gadījumā var saņemt par preci iemaksāto priekšapmaksas summu tikai pēc preces pārdošanas trešajām personām.

4.1.4. Jebkurā brīdī atteikties izpildīt pasūtījumu, ja kādu neatkarīgu no Pārdevēja iemeslu dēļ izpildīt pasūtījumu izrādās neiespējams vai tās būtiski traucēts. Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma izpildes atcelšanu pa e-pastu vai pa tālruni. Pēc Pircēja lūguma, Pārdevējs apņemas rakstiski pamatot pasūtījuma izpildes atteikumu. Pasūtījuma izpildes atteikuma gadījumā, Pārdevējs apņemas 5 darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudas summu.

4.1.5. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu www.autodraugiem.lv un/vai dzēst Pircēja reģistrāciju interneta veikalā, ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj šī līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.